Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΙ 24.06.2022

23 Ιουνίου 2022 ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΙ 24.06.2022

Eπισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 24ης.06.2022

Δικαστής: Καλατζαντωνάκη Ουρανία

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00