Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΙ 29.07.2022

26 Ιουλίου 2022 ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΙ 29.07.2022

Eπισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 29ης.07.2022

Δικαστής: Αντωνάκη Ευανθία

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00