Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 29ης.07.2022

27 Ιουλίου 2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 29ης.07.2022

Eπισυνάπτεται σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 29ης.07.2022

Δικαστής: Αντωνάκη Ευανθία

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00