Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 5ης.08.2022

04 Αυγούστου 2022 ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 5ης.08.2022

Επισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 5ης.08.2022

Δικαστής: Γρίβα Αγγελική

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00