Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΠΙΝΑΚΙΑ Εφετείου Ιωαννίνων - Δικάσιμος 21.09.2022

15 Σεπτεμβρίου 2022 ΠΙΝΑΚΙΑ Εφετείου Ιωαννίνων - Δικάσιμος 21.09.2022

Προς αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία του Εφετείου Ιωαννίνων, στο ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ (θέτοντας τους κωδικούς πρόσβασης, επιλέγοντας ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) μπορείτε να ενημερωθείτε για τα το έκθεμα και τα πινάκια της δικασίμου 21ης.09.2022 .

Συνεχίζεται η προσπάθεια σε συνεργασία με τους δικαστικούς υπαλλήλους να αναρτώνται σταθερά όλα τα εκθέματα των δικαστηρίων κάθε δικασίμου, ώστε να γνωρίζουμε όλοι με ασφάλεια ότι μπορούμε να ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα αποφεύγοντας τον συνωστισμό.