Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 25.11.2022

23 Νοεμβρίου 2022 ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 25.11.2022

Επισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 25ης.11.2022

Δικαστής: Κ. Πάνου

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00