Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΠΙ δικασίμου 18.01.2023

11 Ιανουαρίου 2023 ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΠΙ δικασίμου 18.01.2023

Στο ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ (θέτοντας τους κωδικούς πρόσβασης, επιλέγοντας ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πινάκια της δικασίμου της 18ης.01.2023