Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 27.01.2023

23 Ιανουαρίου 2023 ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 27.01.2023

Επισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 27ης.01.2023

Δικαστής: Λ. Τσαβίδη

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00