Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 17.03.2023

15 Μαρτίου 2023 ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 17.03.2023

Επισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 17ης.03.2023

Δικαστής: Π. Στεφανίδου

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00