Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΙ - 26.05.2023

24 Μαΐου 2023 ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΙ - 26.05.2023

Επισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 26ης.05.2023

Δικαστής: Λ.Τσαβίδη

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00