Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΙ - 17.11.2023

15 Νοεμβρίου 2023 ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΙ - 17.11.2023

Επισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 17ης.11.2023

Δικαστής: Σ. Ορφανίδου

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00