Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΙ - 09.02.2024

07 Φεβρουαρίου 2024 ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΠΙ - 09.02.2024

Επισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 7ης.02.2024

Δικαστής: Σ. Ορφανίδου

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00