Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Απριλίου 2024

26 Μαρτίου 2024 Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Απριλίου 2024

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

 

Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 82/26.03.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.30 στην αίθουσα του Εφετείου του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: «Λήψη απόφασης επί των κινητοποιήσεών μας»

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 5ηη  Απριλίου του έτους 2024, ημέρα  Παρασκευή, στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο.

Ιωάννινα 26 Μαρτίου 2024

Η Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Χριστίνα Τσέτσου                                            Χρήστος Αντωνίου