Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Πράξη Προϊσταμένου Εισαγγελίας Πρωτοδικών για τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών από 16.7.2020 έως 31.8.2020

14 Μαΐου 2020 Πράξη Προϊσταμένου Εισαγγελίας Πρωτοδικών για τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών από 16.7.2020 έως 31.8.2020