Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Ανακοινώσεις από 1.6.2020 έως 15.9.2020. Τρόπος και στοιχεία επικοινωνίας

05 Ιουνίου 2020 Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Ανακοινώσεις από 1.6.2020 έως 15.9.2020. Τρόπος και στοιχεία επικοινωνίας

Στο σημείο αυτό θα αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις και πράξεις του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για τη λειτουργία και τη διανομή των υποθέσεων των δικασίμων έως 15.9.2020 .  

Σύσταση προς όλους τους δικηγόρους να γνωστοποιήσουν εγγράφως ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία τα δικαστήρια για τις υποθέσεις που ματαιώθηκαν, κατά την αναστολή, αλλά είτε δεν έχει κοινοποιηθεί το εισαγωγικό δικόγραφο, είτε προτίθενται να παραιτηθούν του δικογράφου ή δικαιώματος, είτε να συμβιβαστούν επί της έδρας, προκειμένου να ληφθεί υπόψη των Προέδρων κατά τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων .

Τα εκθέματα και τα πινάκια των δικασίμων θα αναρτώνται στο κλειστό πεδίο μελών της ιστοσελίδας. 

Αποφασίστηκε και εμβόλιμη δικάσιμος η 17.6.2020, για την οποία ετοιμάζονται πινάκια επαναπροσδιορισμού ματαιωθεισών, κατά την αναστολή, υποθέσεων ειδικής διαδικασίας (με επιφύλαξη), τα οποία θα αναρτηθούν το συντομότερο δυνατόν. 

Ακολουθούν και τα έντυπα των δηλώσεων 242 παρ. 2 για αναβολή και για συζήτηση άνευ μαρτύρων.     

Στο κλειστό πεδίο μελών θα βρείτε τα εκθέματα των ασφαλιστικών μέτρων με ονόματα διαδίκων και υπόδειγμα απόφασης εξάλειψης προσημείωσης.

 

 

Συνημμένα αρχεία:
Απόφαση 8/2020 Ολομέλειας Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Απόφαση 8/2020 Ολομέλειας Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Μέγεθος αρχείου: 427 KB
Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών για επαναλειτουργία πρωτοδικείου 2.6.2020 Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών για επαναλειτουργία πρωτοδικείου 2.6.2020 Μέγεθος αρχείου: 144 KB
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στοιχεία επικοινωνίας - αρμοδιότητες γραφείων Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στοιχεία επικοινωνίας - αρμοδιότητες γραφείων Μέγεθος αρχείου: 48 KB
Πράξη Προέδρου για ορισμό δικασίμων κατά την παράταση λειτουργίας δικαστικού έτους Πράξη Προέδρου για ορισμό δικασίμων κατά την παράταση λειτουργίας δικαστικού έτους Μέγεθος αρχείου: 106 KB
ΔΗΛΩΣΗ 242 ΠΑΡ. 2 ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΔΗΛΩΣΗ 242 ΠΑΡ. 2 ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΑ Μέγεθος αρχείου: 13 KB
ΔΗΛΩΣΗ 242 ΠΑΡ.2 ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ 242 ΠΑΡ.2 ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ Μέγεθος αρχείου: 13 KB
Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών για 3.6.2020 εκδίκαση υποθέσεων Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών για 3.6.2020 εκδίκαση υποθέσεων Μέγεθος αρχείου: 104 KB
ΜΠΙ Πράξη Προέδρου 117/4.6.2020 για ορισμό εμβόλιμης δικασίμου 17.6.2020 ΜΠΙ Πράξη Προέδρου 117/4.6.2020 για ορισμό εμβόλιμης δικασίμου 17.6.2020 Μέγεθος αρχείου: 45 KB