Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Ανακοίνωση για τις ματαιωθείσες υποθέσεις κατά τις δικασίμους 23,24/3/2020 και 28.4.2020 ΧΩΡΙΣ ΚΛΗΤΕΥΣΗ

13 Σεπτεμβρίου 2020 Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Ανακοίνωση για τις ματαιωθείσες υποθέσεις κατά τις δικασίμους 23,24/3/2020 και 28.4.2020  ΧΩΡΙΣ ΚΛΗΤΕΥΣΗ

Α) Επαναπροσδιορίσθηκαν οίκοθεν:

1) Οι υποθέσεις της δικασίμου 23 Μαρτίου 2020 – Β’ Τμήμα Μεταβατική Έδρα Άρτας - για τη δικάσιμο 22 Σεπτεμβρίου 2020 – Κύρια Έδρα.

2) Οι υποθέσεις της δικασίμου 24 Μαρτίου 2020 – Α΄ Τμήμα Κύρια Έδρα: – για την δικάσιμο της 22 Σεπτεμβρίου 2020 – Κύρια Έδρα.

3) Οι υποθέσεις της δικασίμου 28 Απριλίου 2020 – Β΄ Τμήμα Κύρια Έδρα: – για την δικάσιμο της 27 Οκτωβρίου 2020 – Κύρια Έδρα.

4) Οι υποθέσεις της δικασίμου 28 Απριλίου 2020 – Α΄ Τμήμα Κύρια Έδρα: – για την δικάσιμο της 24 Νοεμβρίου 2020 – Κύρια Έδρα.

Για την συζήτηση των ως άνω υποθέσεων που επαναπροσδιορίσθηκαν, δεν πραγματοποιούνται κλητεύσεις,

στα πινάκια εκείνα όπου οι διάδικοι είχαν κλητευθεί νόμιμα για να παρασταθούν κατά την αρχικώς ορισθείσα και ματαιωθείσα δικάσιμο (λόγω των έκτακτων μέτρων περί προστασίας της δημόσιας υγείας).

Συνημμένα αρχεία:
Δ.Πρωτ. Ιωαννίνων ανακοίνωση για ματαιωθείσες 10.9.2020 Δ.Πρωτ. Ιωαννίνων ανακοίνωση για ματαιωθείσες 10.9.2020 Μέγεθος αρχείου: 109 KB