Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Εφετείο Ιωαννίνων Πράξη εκφώνησης υποθέσεων δικασίμου 16.9.2020

15 Σεπτεμβρίου 2020 Εφετείο Ιωαννίνων Πράξη εκφώνησης υποθέσεων δικασίμου 16.9.2020

Για τη δικάσιμο της 16.9.2020 η Πρόεδρος Εφετών κ. Παρθένα Ιωαννίδου, εξέδωσε τη συνημμένη πράξη 126/15.9.2020,

με την οποία ορίζεται ο τρόπος εκφώνησης και προεκφώνησης των υποθέσεων. Συγκεκριμένα: 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ 

πινάκια 1-10 ΩΡΑ 10:00 ΕΩΣ 10:10

πινάκια 11-15 ΩΡΑ 10:11 ΕΩΣ 10:15 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ 

πινάκια 1-20 ΩΡΑ 10:16 ΕΩΣ 10:25

πινάκια 21-40 ΩΡΑ 10:26 ΕΩΣ 10:35 

πινάκια 41-59 ΩΡΑ 10:36 ΕΩΣ 10:45

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων συστήνει στους συναδέλφους δικηγόρους να παρίστανται χωρίς την παρουσία των εντολέων διαδίκων τους, ενώ να φροντιζει να εισέρχονται στο δικαστικό μέγαρο οι μάρτυρες προς εξέταση μόνο όταν αρχίζει η συζήτηση της υπόθεσης και όχι κατά την προεκφώνηση, ώστε να περιορίζεται η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προσώπων στην αίθουσα αναμονής και στα ακροατήρια και να αποφεύγονται οι διενέξεις και οι εντάσεις κατά τον έλεγχο των μέτρων προστασίας από τα αστυνομικά όργανα .

ΠΡΟΣΟΧΗ! οι αναβολές χορηγούνται με αναβολόσημο!!

Όπως προφορικά και προς διευκόλυνση της κατάστασης μας ενημέρωσε η κ. Γραμματέας της έδρας του Εφετείου, η ίδια δεν θα συμμετέχει στη στάση εργασίας οπότε η συνεδρίαση θα ξεκινήσει ΏΡΑ 10:00 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

Η Πρόεδρος του ΔΣΙ  

Μαρία Κυρ. Νάκα

Συνημμένα αρχεία:
Πράξη 126/15.9.2020 Πράξη 126/15.9.2020 Μέγεθος αρχείου: 499 KB