Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Δικάσιμος 18.11.2020 Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Πράξη Προέδρου

17 Νοεμβρίου 2020 Δικάσιμος 18.11.2020 Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Πράξη Προέδρου

Επισυνάπτεται η Πράξη  330 /2020  του κ Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για την εκφώνηση, συζήτηση ή αναβολή των υποθέσεων, για τις οποίες κατατέθηκε κοινή δήλωση κατάτη δικάσιμο της 18.11.2020

Α.

1) Στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου, ώρα 09.00, των υποθέσεων  ΕΚΟΥΣΙΑΣ δικαιοδοσίας. 

2) Στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, ώρα 09.00,  των υποθέσεων  ΕΙΔΙΚΗΣ διαδικασίας.

3) Στο ακροατήριο του ΜΟΔ, ώρα 09.00, των υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ διαδικασίας.

Β. Για τις  υποθέσεις ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ συστήνεται η μη προσέλευση και μη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Ιωάννινα, 17 Νοεμβρίου2020

Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Συνημμένα αρχεία:
Πράξη Προέδρου 330-2020 για τη δικάσιμο της 18.11.2020 Πράξη Προέδρου 330-2020 για τη δικάσιμο της 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 16 KB