Ανακοινώσεις

Κτηματογράφηση Ιωαννίνων - Οδηγία η από 03-06-2021 οδηγία αναφορικά με τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών μέσω διατάξεως τελευταίας βουλήσεως

07 Ιουνίου 2021 Κτηματογράφηση Ιωαννίνων - Οδηγία η από 03-06-2021 οδηγία αναφορικά με τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών μέσω διατάξεως τελευταίας βουλήσεως

Προς ενημέρωση των μελών του δικηγορικού συλλόγου, ακολουθεί νέα οδηγία, από 03-06-20201, αναφορικά με την σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών μέσω διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ 6_5_ V1_03-06-2021. 

Για τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας σε ακίνητο με διαθήκη η κρατούσα θεωρία και η νομολογία δέχεται ότι η πράξη που πρέπει να μεταγραφεί για τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας σε ακίνητο με διαθήκη, είναι η δήλωση αποδοχής κληρονομίας του κληρονόμου ή του κληροδόχου, από και δια της μεταγραφής της οποίας συνιστάται οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία στο ακίνητο. Για τις ανάγκες της κτηματογράφησης και λόγω της δυνατότητας υποβολής δήλωσης του ν. 2308/95 για κληρονομικό δικαίωμα η οποία παρέχεται ειδικά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2308/1995 δύναται να καταχωριστεί το κληρονομικό δικαίωμα σε συσταθείσα με διάταξη τελευταίας βούλησης διηρημένη ιδιοκτησία, μόνον εφόσον περιληφθεί το εξής δομημένο σχόλιο: «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ Η ΑΛΛΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΕΓΚΥΡΩΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΗΡΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1193 ΕΠ. Α. Κ. ».