Ανακοινώσεις

ΦΕΚ Β 5673 - 4.12.2021 ΝΕΑ ΚΥΑ 75414 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από ΔΕΥΤΕΡΑ, 6.12.2021 ώρα 06:00 έως ΔΕΥΤΕΡΑ, 13.12.2021 ώρα 06:00.-

04 Δεκεμβρίου 2021 ΦΕΚ Β 5673 - 4.12.2021 ΝΕΑ ΚΥΑ 75414 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από ΔΕΥΤΕΡΑ, 6.12.2021 ώρα 06:00 έως ΔΕΥΤΕΡΑ, 13.12.2021 ώρα 06:00.-

‼ Με την επισυναπτόμενη απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: Αριθμ. : ΚΥΑ 75414 (ΦΕΚ Β 5673/4.12.2021) ορίζονται "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ από ΔΕΥΤΕΡΑ, 6.12.2021 ώρα 06:00 έως ΔΕΥΤΕΡΑ, 13.12.2021 ώρα 06:00.

‼ Επισυνάπτεται η υπ'αριθμ. 514/5.12.2021 Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών για τα μέτρα προστασίας και για τη λειτουργία έως 13.12.2021 ώρα 06:00 π.μ.  

‼Από 16.9.2021 η είσοδος στα Δικαστήρια ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ επιτρέπεται με ΕΠΙΔΕΙΞΗ (έγχαρτη ή ψηφιακή) και έλεγχο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΝΟΣΗΣΗΣ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  rapid προ 48 ωρών ή μοριακού τεστ προ 72 ωρών. Μόνο σε 4 περιπτώσεις προβλέπεται ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ είσοδος και παράσταση στα δικαστήρια με επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) διενεργηθέντος προ 24 ωρών.

‼ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΊΔΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ των εκλογών αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης όλων των σωματείων - συλλόγων παρ.6 Άρθρο 1 της ΚΥΑ. Για τη διενέργεια γενικών Συνελεύσεων ορίζει μέτρα η παράγραφος 5 του Άρθρου 1 της ΚΥΑ, όπως αναλυτικά αναπτύσσονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 για τα συνέδρια.  Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας συνέδρων απαιτείται να είναι πλήρως εμβολιασμένοι (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Για την είσοδο στο χώρο του συνεδρίου αρκεί η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης.   

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

1. Χρήση προστατευτικής μάσκας :

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.

3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.

4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας που έχουν αναρτηθεί

 

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 5673/4.12.2021 ΚΥΑ 75414 ΦΕΚ Β 5673/4.12.2021 ΚΥΑ 75414 Μέγεθος αρχείου: 1.39 MB
ΠΡΑΞΗ 514/5.12.2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 13.12.2021 ΠΡΑΞΗ 514/5.12.2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 13.12.2021 Μέγεθος αρχείου: 135 KB