Ανακοινώσεις

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187 Π.Κ.

20 Σεπτεμβρίου 2022 ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187 Π.Κ.

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
(Αποχή δικηγόρων από ποινικές δίκες)

Με το υπ’αριθ. 25/19.09.2022 πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Ολομέλειας των Προέδρων
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφασίστηκε ομόφωνα Η
ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων-μελών του Δ.Σ.Ι. μέχρι 31.12.2022 από όλες
τις ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση
του άρθρου 187 Π.Κ.
Εξαιρούνται παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώ-
τατο όριο κράτησης
Η Επιτροπή Αδειών αποτελείται από τους Συμβούλους: Μ. Γιαννέτα,
Α. Ζώλα και Μ.Πανούση.

Ιωάννινα 20 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστίνα Τσέτσου Χρήστος Αντωνίου