Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31η.03.2023

27 Μαρτίου 2023 Πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31η.03.2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διά-
ταξης: «Αξιολόγηση των εξελίξεων και δρομολόγηση περαιτέρω
ενεργειών επί της αποχής των μελών του Δ.Σ.Ι. συμφώνως προς την
υπ’αριθ. 38/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι. – Λήψη απόφασης»»
την 31η Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12.30
στην αίθουσα του Εφετείου του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, λόγω
μη επίτευξης απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης
Μαρτίου του έτους 2023.

Ιωάννινα 27 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Χριστίνα Τσέτσου Χρήστος Αντωνίου