Ανακοινώσεις

Δικαιούχοι Δικηγόροι της Νομικής Βοήθειας (άρθρο 69 ν. 5016/2023)

28 Μαρτίου 2023

Στην ιστοσελίδα portal.olomeleia.gr οι συνάδελφοι μέλη του ΔΣΙ δύνανται να ενημερωθούν εάν είναι δικαιούχοι της Νομικής Βοήθειας με βάση το άρθρο 69 ν. 5016/2023.