Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Πρόσκληση για συμμετοχή δικηγόρων στον πίνακα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.-

09 Σεπτεμβρίου 2021 Πρόσκληση για συμμετοχή δικηγόρων στον πίνακα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για συμμετοχή 5 δικηγόρων στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων!

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ. Ιωαννίνων, που επιθυμεί να περιληφθεί στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων δυνάμει του ΒΔ 566/1968 να το δηλώσει στη γραμματεία του Συλλόγου μέχρι και την Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021.  Σε περίπτωση μεγαλύτερης συμμετοχής  θα διενεργηθεί κλήρωση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Συνημμένα αρχεία:
Πρόσκληση Πρωτοδικείου για κατάλογο Πραγματογνωμόνων 2021 Πρόσκληση Πρωτοδικείου για κατάλογο Πραγματογνωμόνων 2021 Μέγεθος αρχείου: 316 KB