Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Επιτροπές εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης)

10 Μαρτίου 2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Επιτροπές εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης)

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Επιτροπές εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης)

 

Όσοι συνάδελφοι, με τουλάχιστον πενταετή θητεία, επιθυμούν να συμμετέχουν με αμοιβή ως Πρόεδροι στις Επιτροπές εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, καθώς και όσοι συνάδελφοι, με τουλάχιστον τριετή θητεία, επιθυμούν να συμμετέχουν με αμοιβή ως Μέλη στις ίδιες ως άνω Επιτροπές, καλούνται να το δηλώσουν υποβάλλοντας σχετική αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι και την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022, στη Γραμματεία του Συλλόγου.

Διευκρινίζεται ότι , αφενός μεν κάθε συνάδελφος δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τις δύο (2) περιπτώσεις, καθότι οι δικηγόροι θα ορισθούν ως Πρόεδροι των Επιτροπών, μόνο εάν δεν ορισθούν Πρωτοδίκες ή Ειρηνοδίκες, που προηγούνται κατά σειρά σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αφετέρου δε, ότι, μετά την υποβολή των αιτήσεων ενδιαφέροντος, το Δ.Σ. θα συντάξει αντίστοιχα δύο καταλόγους, στους οποίους η σειρά των συναδέλφων θα αναγραφεί, όπως αυτή προκύψει μετά από σχετική κλήρωση  από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Ι.

Ιωάννινα 10 Μαρτίου 2022

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

     Χριστίνα Τσέτσου                                  Χρήστος  Αντωνίου