Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

«Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο έτους 2022

04 Απριλίου 2022 «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο έτους 2022

https://www.ktimatologio.gr/sites/default/files/tender_otice/2022-04/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A5%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97.pdf