Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Κοινοποίηση προκήρυξης προς ανάρτηση-Προϊστάμενος Νομικής Διεύθυνσης ΕΚ προς Δικηγορικούς Συλλόγους

25 Αυγούστου 2022 Κοινοποίηση προκήρυξης προς ανάρτηση-Προϊστάμενος Νομικής Διεύθυνσης ΕΚ προς Δικηγορικούς Συλλόγους
Συνημμένα αρχεία:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Μέγεθος αρχείου: 157 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 517 KB
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Μέγεθος αρχείου: 90 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Μέγεθος αρχείου: 26 KB