Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού προς πλήρωση οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

03 Φεβρουαρίου 2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού προς πλήρωση οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

Επισυνάπτοντα  α) η απόφαση αναφορικά με την προκήρυξη διαγωνισμού προς πλήρωση οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και

Επικουρίας Δικαστικού Έργου της Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης, β) το ΦΕΚ 3/τ/Α.Σ.Ε.Π./27-1-2023, στο οποίο δημοσιεύθηκε η εν λόγω απόφαση και γ) το υπόδειγμα αίτησης για την υποβολή δικαιολογητικών των αιτούντων/υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Γραμματεία οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου της χώρας από 17/02/2023 έως και 03/03/2023. 

Συνημμένα αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Μέγεθος αρχείου: 262 KB
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 171 KB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μέγεθος αρχείου: 1.03 MB