Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

28 Μαρτίου 2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
Συνημμένα αρχεία:
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Μέγεθος αρχείου: 781 KB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μέγεθος αρχείου: 649 KB
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Μέγεθος αρχείου: 12 KB