Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΈΦΕΤΑΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

24 Απριλίου 2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΈΦΕΤΑΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μέγεθος αρχείου: 363 KB
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Μέγεθος αρχείου: 705 KB