Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΕΣΔΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

03 Μαΐου 2023 ΕΣΔΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο πρόγραμμα σπουδών προεισαγωγικής εκπαίδευσης

της Α’ σειράς δικαστικών υπαλλήλων μαζί με τα αντίστοιχα μαθήματα και τις οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης

στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://educlerks.esdi.gr:4435/

Συνημμένα αρχεία:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Μέγεθος αρχείου: 289 KB
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέγεθος αρχείου: 9.27 MB
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Μέγεθος αρχείου: 339 KB