Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.58403/4373/11-4-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

04 Μαΐου 2023 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.58403/4373/11-4-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Συνημμένα αρχεία:
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.58403/4373/11-4-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.58403/4373/11-4-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μέγεθος αρχείου: 281 KB