Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Πράξεις Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για επαναπροσδιορισμό των ματαιωθεισών υποθέσεων κατά την περίοδο της αναστολής από 1.1.2021

07 Ιουνίου 2021 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Πράξεις Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για επαναπροσδιορισμό των ματαιωθεισών υποθέσεων κατά την περίοδο της αναστολής από 1.1.2021
Στο σημείο αυτό θα αναρτώνται οι Πράξεις του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων με τις οποίες ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΘΕΝ οι υποθέσεις που ματαιώθηκαν - αποσύρθηκαν κατά τις δικασίμους της περιόδου της αναστολής από 1.1.2021 ΣΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.-
Στο κλειστό πεδίο μελών της ιστοσελίδας (ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) θα αναρτώνται τα ΠΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ από 1.1.2021 ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΘΕΣΗΣ και ΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ στις οποίες προσδιορίστηκαν οι υποθέσεις που ματαιώθηκαν. Οι Δικηγόροι εκτός Ιωαννίνων μπορούν να καλούν στη γραμματεία του ΔΣΙ 2651037858 προκειμένου να λαμβάνουν οδηγίες εισόδου στο κλειστό πεδίο μελών της ιστοσελίδας.-    
Επισυνάπτονται οι πράξεις :
1.- υπ' αριθμόν 343/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021.
2.- υπ' αριθμόν 344/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021
3.- υπ' αριθμόν 345/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021
4.- υπ' αριθμόν 346/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021
5.- υπ' αριθμόν 347/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021
6.- υπ' αριθμόν 349/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021
7.- υπ' αριθμόν 357/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 4.2.2021 για τη δικάσιμο της 2.9.2021
8.- υπ' αριθμόν 358/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 18.2.2021 για τη δικάσιμο της 7.10.2021
9.- υπ' αριθμόν 359/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 18.3.2021 για τη δικάσιμο της 4.11.2021 (ΕΠΙΣΥΝΆΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
10.- υπ' αριθμόν 360/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 18.3.2021 για τη δικάσιμο της 7.4.2022
11.- υπ' αριθμόν 362/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021
12.- υπ' αριθμόν 363/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων  ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021
13.- υπ' αριθμόν 364/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021
14.- υπ' αριθμόν 365/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021
15.- υπ' αριθμόν 366/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων  ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021
16.- υπ' αριθμόν 367/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΟ 4.3.2021 για τη δικάσιμο της 14.10.2021
 
 
 
Συνημμένα αρχεία:
343 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. 343 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. Μέγεθος αρχείου: 53 KB
344 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. 344 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. Μέγεθος αρχείου: 53 KB
345 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. 345 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. Μέγεθος αρχείου: 53 KB
346 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. 346 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. Μέγεθος αρχείου: 53 KB
347 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. 347 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. Μέγεθος αρχείου: 53 KB
349 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. 349 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.3.2021 ΓΙΑ 14.10.2021. Μέγεθος αρχείου: 53 KB
357 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.2.2021 ΓΙΑ 2.9.2021. 357 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 4.2.2021 ΓΙΑ 2.9.2021. Μέγεθος αρχείου: 52 KB
358 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 18.2.2021 ΓΙΑ 7.10.2021. 358 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 18.2.2021 ΓΙΑ 7.10.2021. Μέγεθος αρχείου: 52 KB
359 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 18.3.2021 ΓΙΑ 4.11.2021. 359 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 18.3.2021 ΓΙΑ 4.11.2021. Μέγεθος αρχείου: 52 KB
360 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 18.3.2021 ΓΙΑ 7.4.2022. 360 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 18.3.2021 ΓΙΑ 7.4.2022. Μέγεθος αρχείου: 52 KB
362 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 18.3.2021 ΓΙΑ 5.5.2022. 362 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 18.3.2021 ΓΙΑ 5.5.2022. Μέγεθος αρχείου: 52 KB
363 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 1.4.2021 ΓΙΑ 7.10.2021. 363 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 1.4.2021 ΓΙΑ 7.10.2021. Μέγεθος αρχείου: 53 KB
364 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1.4.2021 ΓΙΑ 18.11.2021. 364 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1.4.2021 ΓΙΑ 18.11.2021. Μέγεθος αρχείου: 52 KB
365 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 15.4.2021 ΓΙΑ 18.11.2021. 365 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 15.4.2021 ΓΙΑ 18.11.2021. Μέγεθος αρχείου: 52 KB
366 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 21.1.2021 ΓΙΑ 3.6.2021. 366 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 21.1.2021 ΓΙΑ 3.6.2021. Μέγεθος αρχείου: 53 KB
367 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 21.1.2021 ΓΙΑ 2.9.2021. 367 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 21.1.2021 ΓΙΑ 2.9.2021. Μέγεθος αρχείου: 52 KB
359 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 18.3.2021 ΓΙΑ 4.11.2021.- 359 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 18.3.2021 ΓΙΑ 4.11.2021.- Μέγεθος αρχείου: 54 KB