Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Δικάσιμος 3 Ιουνίου 2021 ΕΚΘΕΜΑ Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

02 Ιουνίου 2021 Δικάσιμος 3 Ιουνίου 2021 ΕΚΘΕΜΑ Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δικάσιμος της 3ης Ιουνίου 2021

ΕΚΘΕΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Οι υποθέσεις Ειδικής-Τακτικής Διαδικασίας και Εκουσίας Δικαιοδοσίας, θα εκδικασθούν στην Αίθουσα του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων όπως αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πρόεδρος: κ. Αργύριος Γκόγκολας

 

Δικαστής                      Γραμματέας                                   Αριθ. Πινακίου        Αριθ. Πινακίου

                                                                                           Ειδική - Τακτική            Εκουσία

Κα Γρίβα                      Ελένη Παππά                                   2, 7, 9, 12, 14, 21                 2

Κα Μπιτσιάνη               Ελένη Παππά                                1, 4, 5, 6, 8, 13, 15,              1, 3

Κα Παπαστεργίου         Ελένη Παππά                                  3, 10, 11, 16, 17,                   4

                                                                                              18, 19, 20, 22

 

Συνημμένα αρχεία:
ΕΚΘΕΜΑ 3.6.2021 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΘΕΜΑ 3.6.2021 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μέγεθος αρχείου: 14 KB