Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων Ανακοίνωση για τον τρόπο προεκφώνησης κατά τις δικασίμους από Δευτέρα έως και Παρασκευή 14-18 Ιουνίου 2021.

10 Ιουνίου 2021 Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων Ανακοίνωση για τον τρόπο προεκφώνησης κατά τις δικασίμους από Δευτέρα έως και Παρασκευή 14-18 Ιουνίου 2021.

Επισυνάπτεται η με αριθμ. 98/2021 πράξη της αναπληρώτριας Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων για τον τρόπο προεκφώνησης και εκδίκασης των υποθέσεων σε δικασίμους του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων από Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 έως και Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Συνημμένα αρχεία:
Ειρηνοδικείο Πράξη 98/2021 προεκφώνησης 14-18/6.2021 Ειρηνοδικείο Πράξη 98/2021 προεκφώνησης 14-18/6.2021 Μέγεθος αρχείου: 962 KB