Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Δικάσιμος, 24 Νοεμβρίου 2021, Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων Β τμήμα - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23 Νοεμβρίου 2021 Δικάσιμος, 24 Νοεμβρίου 2021, Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων Β τμήμα - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, στο ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ (θέτοντας τους κωδικούς πρόσβασης, επιλέγοντας ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εκθέματα της δικασίμου 24ης Νοεμβρίου 2021 .

Συνεχίζεται η προσπάθεια σε συνεργασία με τους δικαστικούς υπαλλήλους να αναρτώνται σταθερά όλα τα εκθέματα των δικαστηρίων κάθε δικασίμου, ώστε να γνωρίζουμε όλοι με ασφάλεια ότι μπορούμε να ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα αποφεύγοντας τον συνωστισμό.