Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Δικάσιμος, 2 Δεκεμβρίου 2021 ΠΙΝΑΚΙΟ Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

29 Νοεμβρίου 2021 Δικάσιμος, 2 Δεκεμβρίου 2021 ΠΙΝΑΚΙΟ Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

Προς αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, στο ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ (θέτοντας τους κωδικούς πρόσβασης, επιλέγοντας ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εκθέματα της δικασίμου 2ας Δεκεμβρίου 2021 .

Συνεχίζεται η προσπάθεια σε συνεργασία με τους δικαστικούς υπαλλήλους να αναρτώνται σταθερά όλα τα εκθέματα των δικαστηρίων κάθε δικασίμου, ώστε να γνωρίζουμε όλοι με ασφάλεια ότι μπορούμε να ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα αποφεύγοντας τον συνωστισμό.