Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 20ης.05.2022

18 Μαΐου 2022 ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 20ης.05.2022

Eπισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 20ης.05.2022

Δικαστής: Αντωνάκη Ευανθία

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00