Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 27ης.05.2022

24 Μαΐου 2022 ΕΚΘΕΜΑ Ασφαλιστικών μέτρων ΜΠΙ δικασίμου 27ης.05.2022

Eπισυνάπτεται το πινάκιο ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου της 27ης.05.2022

Δικαστής: Αναγνωστοπούλου Μαρία Σύλβια

Αίθουσα Μ.Ο.Δ. , ώρα 11:00