Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΠΙ δικασίμου 01.06.2022

26 Μαΐου 2022 ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΠΙ δικασίμου 01.06.2022

Προς αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, στο ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ (θέτοντας τους κωδικούς πρόσβασης, επιλέγοντας ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πινάκια της δικασίμου 1ης.06.2022 .

Συνεχίζεται η προσπάθεια σε συνεργασία με τους δικαστικούς υπαλλήλους να αναρτώνται σταθερά όλα τα εκθέματα των δικαστηρίων κάθε δικασίμου, ώστε να γνωρίζουμε όλοι με ασφάλεια ότι μπορούμε να ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα αποφεύγοντας τον συνωστισμό.