Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

27 Ιούν 2022
17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18 Ιούν 2022
16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
02 Ιούν 2022
15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
16 Μάϊ 2022
14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Σ.Ι. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Σ.Ι. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28 Απρ 2022
13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΣΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΣΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Απρ 2022
12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΣΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΣΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
06 Απρ 2022
11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΣΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΣΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
04 Απρ 2022
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΗΣ 6ης/04/2022

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΤΗΣ 6ης/04/2022

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28 Μάρ 2022
10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΣΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΣΙ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ