Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

05 Δεκ 2022
Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 29/07.12.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 29/07.12.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
21 Νοέ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.28/22.11.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.28/22.11.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΙ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11 Νοέ 2022
ΔΣ Ιωαννίνων-Απόσπαση Πρωτοδίκη

ΔΣ Ιωαννίνων-Απόσπαση Πρωτοδίκη

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31 Οκτ 2022
27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
17 Οκτ 2022
26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
16 Σεπ 2022
Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 25/19.09.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 25/19.09.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
05 Σεπ 2022
Πρόσκληση για την υπ' αριθ. 24/07.09.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι. - Ημερήσια Διάταξη

Πρόσκληση για την υπ' αριθ. 24/07.09.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι. - Ημερήσια Διάταξη

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Αύγ 2022
Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 23/11.08.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 23/11.08.2022 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30 Ιούλ 2022
22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ