Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

29 Μάρ 2023
Έκδοση γραμματίων μόνο με μετρητά στα Ταμεία του Συλλόγου

Έκδοση γραμματίων μόνο με μετρητά στα Ταμεία του Συλλόγου

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28 Μάρ 2023
Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΙ για την απώλεια του συνταξιούχου δικηγόρου Βασιλείου Βαρτζιώτη

Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΙ για την απώλεια του συνταξιούχου δικηγόρου Βασιλείου Βαρτζιώτη

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28 Μάρ 2023
Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 42/28.03.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΣΙ

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 42/28.03.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΣΙ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
19 Μάρ 2023
Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 41/22.03.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 41/22.03.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
16 Μάρ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 40/17.03.2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 40/17.03.2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΙ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Μάρ 2023
Αποχή και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις την 16η Μαρτίου 2023

Αποχή και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις την 16η Μαρτίου 2023

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
09 Μάρ 2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 39/10.03.2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΣΙ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 39/10.03.2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΣΙ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
09 Μάρ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 39/10.03.2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΣΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 39/10.03.2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΣΙ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
07 Μάρ 2023
Αποχή δικηγόρων μελών ΔΣΙ κατά τη συνεδρίαση Ποινικών Δικαστηρίων με Προεδρεύουσα την Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Στεφανίδου

Αποχή δικηγόρων μελών ΔΣΙ κατά τη συνεδρίαση Ποινικών Δικαστηρίων με Προεδρεύουσα την Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Στεφανίδου

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ