Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Σ.Ι. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

16 Μαΐου 2022 14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Σ.Ι. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟ

ΒΑΓΓΕΛΗ  ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΤΑ  ΜΑΡΙΟ

ΖΩΛΑ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ

ΚΑΤΣΑΝΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ

ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΝΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΟΥΣΗ  ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 14η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την 18η Μαίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 20.00, στα γραφεία του Δ.Σ.Ι, για τα ακόλουθα θέματα:

θέμα 1ο: «Επικύρωση του υπ’αριθ. 13/29.04.2022 πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ.»

θέμα 2ο: «Ρήτρα αναπροσαρμογής επί της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας- ΄Εκδοση Ψηφίσματος»

θέμα 3ο: «Προετοιμασία Συνεδρίου της Ένωσης Αστικολόγων την 27-28.05.2022 – Έγκριση δαπανών»

Θέμα 4ο: «Διαδικασία απευθείας αναθέσεων υποθέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου σε δικηγόρους – Ορισμός Εισηγητή».

Θέμα 5ο: « Ορισμός Δικηγόρων (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής για το Διαγωνισμό Δικαστικών Επιμελητών της 27.5.2022»

Ιωάννινα 16 Μαϊου 2022

Η Πρόεδρος

Χριστίνα Νικ. Τσέτσου