Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 34/03.02.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

01 Φεβρουαρίου 2023 Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 34/03.02.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΜΑΡΙΟ
ΖΩΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ
ΚΑΤΣΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 34 η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την 3 η Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13.00,
στα γραφεία του Δ.Σ.Ι, για τα ακόλουθα θέματα:
θέμα 1 ο : «Ενημέρωση για τις εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την 28.01.2023 στην Αθήνα»
θέμα 2 ο : «Έγκριση και υπογραφή της τροποποίησης της από έτους 2012
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ‘ΝΟΜΟΣ’»
θέμα 3 ο : «Οριστικοποίηση τόπου και χρόνου για την εκδήλωση της κοπής
πίτας του Δ.Σ.Ι. – Αξιολόγηση προσφορών- Βράβευση της Ομάδας
Αιμοδοσίας και των αιμοδοτών-μελών του Δ.Σ.Ι»