Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 42/28.03.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΣΙ

28 Μαρτίου 2023 Πρόσκληση για την υπ'αριθ. 42/28.03.2023 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΣΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ

κ.κ. Συμβούλους

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟ

ΒΑΓΓΕΛΗ  ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΤΑ  ΜΑΡΙΟ

ΖΩΛΑ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ

ΚΑΤΣΑΝΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ

ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΝΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΟΥΣΗ  ΜΑΡΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την 42η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

την 28η Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18.30, με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, για το ακόλουθο θέμα:

θέμα: « Έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του Συναδέλφου Βασιλείου Βαρτζιώτη».

Ιωάννινα 28 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος

Χριστίνα Νικ. Τσέτσου