Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΙ για την απώλεια του συνταξιούχου δικηγόρου Βασιλείου Βαρτζιώτη

28 Μαρτίου 2023 Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΙ για την απώλεια του συνταξιούχου δικηγόρου Βασιλείου Βαρτζιώτη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Πρακτικού 42/28.03.2023

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα,

28 Μαρτίου 2023 και ώρα 18.30, αναφορικά με το θάνατο του

συνταξιούχου Δικηγόρου Ιωαννίνων,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ
και Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι:

 Να εκφράσει στην οικογένεια του εκλιπόντος Συναδέλφου μας τα θερμά
και ειλικρινή συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράσταση όλων των
Δικηγόρων μελών του.
Να καταθέσει στη μνήμη του χρηματικό ποσό στην «ΦΛΟΓΑ» Σύλλογο
Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.
Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού
Συλλόγου Ιωαννίνων στον τοπικό ημερήσιο Τύπο.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χριστίνα Τσέτσου                              Χρήστος Αντωνίου