Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

Έκδοση γραμματίων μόνο με μετρητά στα Ταμεία του Συλλόγου

29 Μαρτίου 2023 Έκδοση γραμματίων μόνο με μετρητά στα Ταμεία του Συλλόγου

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑKΟΙΝΩΣΗ

(Έκδοση γραμματίων μόνο με μετρητά στα Ταμεία του Συλλόγου)


Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της υπ’αριθ. 41/22.03.2023 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου
Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 31.03.2023 έως 10.04.2023,
δεν θα υπάρχει η δυνατότητα συναλλαγών με χρήση καρτών από τα
Ταμεία του Συλλόγου, παρά μόνο με μετρητά, ούτε θα πρέπει να
γίνονται συναλλαγές στο portal.olomeleia με χρήση χρεωστικών/
πιστωτικών καρτών, προς αποφυγή υπέρογκων χρεώσεων από την e-
pay μέχρι οριστικής ρύθμισης του εν λόγω ανακύψαντος προβλήματος.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα υπάρξει έγκαιρα νεότερη ενημέρωση.

Ιωάννινα 29 Μαρτίου 2023


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΤΣΟΥ