Συνέδρια - Εκδηλώσεις - Απόψεις

Ημερίδα Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. με θέμα την Υγιή Γήρανση την Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία

21 Σεπτεμβρίου 2022

Ημερίδα Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. με θέμα την Υγιή Γήρανση την Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία στις 28/9/2022.