ΓΙΑΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΓΙΑΚΟΥ

ΓΙΑΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του Λεονίντ

Τηλέφωνο: 2651035848

Κινητό: 6946930283

Email: nvaltseva@yahoo.gr

Διεύθυνση: ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ 4, TK 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ