ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ του Κων/νου

Τηλέφωνο: 2651031125

Email: Polymerosi@yahoo.gr

Διεύθυνση: ΒΛΑΧΛΕΙΔΗ 2, TK 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ