ΒΟΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΟΛΛΑΣ

ΒΟΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου

Τηλέφωνο: 2651027132

Διεύθυνση: ΓΡ.ΣΑΚΚΑ 14, TK 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ